บทความเกี่ยวกับ พิษณุโลก

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ประกาศปิด การท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า...ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นตัวและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง...

รายละเอียด
ชวนเที่ยวงานต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่สวนชมน่าน 2565

ชวนเที่ยวงานต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่สวนชมน่าน 2565

ที่สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก บริเวณสพานเอกาทศรถ มีเต้นท์จัดงานต้นไม้ ดอกไม้ งานแสดงพืชพันธุ์ไม้ จัดแสดงจัดขายไว้ให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานได้ สำหรับหน้างานก็เช่นเดิม มีจุดคัดกรอง ก่อนเข้างาน สำหรับงานนี้ทีมงาน PhitsanulokMag ยังไม่ทรางชื่องานอย่างเป็นทางการ แต่งานนี้จัดตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2565 ไป...

รายละเอียด
บรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

บรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเกือบทุกปี ของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับปี 2565 นี้ จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 18-29 มกราคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานก็มีสินค้าขายมากมาย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่มมากมาย มีช่องทางเดินตรงกลา...

รายละเอียด