บทความเกี่ยวกับ ตรุษจีน

ชมแสงสียามค่ำคืน หุ่นสิงโต มังกร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนหน้าวงเวียนสถานีรถไฟ พิษณุโลก

ชมแสงสียามค่ำคืน หุ่นสิงโต มังกร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนหน้าวงเวียนสถานีรถไฟ พิษณุโลก

ชมแสงสียามค่ำคืน หุ่นสิงโต มังกร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน หน้าวงเวียนสถานีรถไฟ พิษณุโลก ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน ทางจังหวัดพิษณุโลกได้มีการตั้งหุ่น สิงโต และมังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประเทศกาลตรุษจีน ที่บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟ เป็นแลนด์มาร์ค ให้ประชาชนชาวพิษณุโลก ที่ผ่านไปมาได้ชมความสวยงาม วันนี้ทีมงาน Phi...

รายละเอียด
สถานีรถไฟ เริ่มมีการตกแต่งวงเวียน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแล้ว

สถานีรถไฟ เริ่มมีการตกแต่งวงเวียน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแล้ว

วงเวียนสถานีรถไฟ ได้มีการนำรูปปั้นสิงโตและมังกรสัญลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีน มาตั้งที่บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟ ของจังหวัดพิษณุโลก โดยวงเวียนที่อยู่ด้านหน้าของสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังมีการประดับโคมไฟสีแดง ตลอดถนนเส้นทางจากวงเวียนสถานีรถไฟไปยังสะพานเอกาทศรถ โดยวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ จะมีพุ่มไม้ตัดเป็นรูปทรงสี่เ...

รายละเอียด