บทความเกี่ยวกับ จานหมุนแร็ปเตอร์

ชมจานหมุนแร็ปเตอร์(RAPTOR) งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ชมจานหมุนแร็ปเตอร์(RAPTOR) งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ใครที่ได้ไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ซี่งงานมีตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จะได้พบกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก โดยในงานมีทั้งการแสดง แสง สี เสียง มากมาย และยังมีข้าวของเครื่องใช้ มาขายในงานอย่างมาก อาหารการกินก็หลากหลา...

รายละเอียด