บทความเกี่ยวกับ งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

บรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเกือบทุกปี ของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับปี 2565 นี้ จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 18-29 มกราคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานก็มีสินค้าขายมากมาย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่มมากมาย มีช่องทางเดินตรงกลา...

รายละเอียด
ชมจานหมุนแร็ปเตอร์(RAPTOR) งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ชมจานหมุนแร็ปเตอร์(RAPTOR) งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ใครที่ได้ไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ซี่งงานมีตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จะได้พบกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก โดยในงานมีทั้งการแสดง แสง สี เสียง มากมาย และยังมีข้าวของเครื่องใช้ มาขายในงานอย่างมาก อาหารการกินก็หลากหลา...

รายละเอียด