บทความเกี่ยวกับ กล้วยไม้

ชวนเที่ยวงานต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่สวนชมน่าน 2565

ชวนเที่ยวงานต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่สวนชมน่าน 2565

ที่สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก บริเวณสพานเอกาทศรถ มีเต้นท์จัดงานต้นไม้ ดอกไม้ งานแสดงพืชพันธุ์ไม้ จัดแสดงจัดขายไว้ให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานได้ สำหรับหน้างานก็เช่นเดิม มีจุดคัดกรอง ก่อนเข้างาน สำหรับงานนี้ทีมงาน PhitsanulokMag ยังไม่ทรางชื่องานอย่างเป็นทางการ แต่งานนี้จัดตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2565 ไป...

รายละเอียด