เทศกาล/งานประจำปี น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

เดินเล่นงาน มหกรรมอาหารและของที่ระลึก (งานสงกรานต์ ปี 2565) จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ทีมงานพิษณุโลกแม็คพามาเที่ยวงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกหรืองานสงกรานต์ประจำปี 2565 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยงานจัดขึ้นที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะกลางเมืองประจำจังหวัดพิษณุโลก งานมหกรรมอาหารจัดไปตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 เมษายนพ.ศ 2555 โดยเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก วันนี้ทีมงานพิษณุ...

Read More

เทศกาล/งานประจำปี

เริ่มหัวข้อใหม่