สถานที่ น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

เที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตกสกุโณทยาน จ.พิษณุโลก

เที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตกสกุโณทยาน จ.พิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ สกุโณทยานสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 814 ไร่ เดิมทีสวนรุกขชาติสกุโณทยาน แห่งนี้เคยมีชื่อว่า “วนอุทยานวังนกแอ่น” ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก เนื้อท...

Read More