พิษณุโลก จับปรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นเขตเมือง เริ่ม 1 ส.ค. 2566 นี้

พิษณุโลกเข้ม มาตรการจับปรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นพิเศษในเขตเมือง เริ่ม 1 ส.ค. 2566 นี้ อัตราโทษปรับสูงสุด คนซ้อน 800 บาท คนขับ 400 บาท

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก(ศปถ) จัดประชุม ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในห้วงเดือนมิถุนายน 2566 และสถิติสะสม เกิดอุบัติเหตุขึ้น 41 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 32 ราย และเสียชีวิต 22 ราย และเสียชีวิตสะสม ปี 2566 จำนวน 125 ราย โดยอุบัติจากรถจักรยานยนต์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต สาเหตุเกิดจากไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมาแล้วขับ เป็นส่วนใหญ่ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตั้งด่านเข้มข้นขึ้น จับปรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค โดยให้มีการปรับอัตราโทษในอัตราที่สูง โดยเฉพาะคนซ้อนซึ่งมีโทษปรับ 800 บาท และคนขับ มีโทษปรับ 400 บาท ให้เริ่ม 1 สิงหาคม 2566 นี้ เพื่อเป็นการกวดขันวินัยจราจร และ ตะหนักถึงการสวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น โดยเฉพาะเขตเมืองต่างๆที่มีการจราจรหนาแน่น

อนึ่ง พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 ได้เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 ไม่สวมหมวกนิรภัย จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราโทษใหม่ปรับไม่เกิน 4,000 บาท เมาแล้วขับ ทำผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำความผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

PhitsanulokMag