ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ประกาศปิด การท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า...ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

เพื่อให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นตัวและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

แล้วพบกันใหม่ 1 กรกฎาคม 2565 กับธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โทร. 081-596 5977 #อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ที่มา : ททท. สำนักงานพิษณุโลก

PhitsanulokMag