เชิญร่วมกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

เชิญร่วมกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565

เวลา 19.00น. วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชาพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ร่วมปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้า และบริการให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยยึดหลักทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจการท่องเที่ยว หอการค้า ชมรมจักรยาน สมาคมชมรมต่าง ๆ ท่องเที่ยวชุมชนคลอง 9 อำเภอ สมาคมกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน เป็นต้น

กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 กำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง 9 เส้นทาง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจำนวน 2000 คัน ครั้งที่ 1 กำหนดจัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 5 วัน 7 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2565 ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่าย อาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 100 บูธ พร้อมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละวัน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

การดำเนินกิจกรรม ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม

PhitsanulokMag


แท๊ก :
0